Home of Anja Weisscher

Work & Education

Experience

 • Directeur van Vulpes Language Holding BV (2008 – Present): BV van Vossen & Weisscher
 • Freelance werkzaamheden Vrije Universiteit Amsterdam:
  • Management-assistent 7th Framework EC-VU University project NewsReader
  • Management-assistent 7th Framework EC-VU-University project Kyoto
 • Secretaris stichting Global WordNet Association (2000-Present)
  • O.a. organiseren 2-jaarlijkse congressen op taal-technologie-gebied.
 • Coordinator Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Weesp e.o. (
  • Coordinatie van de inzet van Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg Weesp e.o. VPTZ (www.vptz.nl)
 • Member of WMO Adviesraad – Gemeente Weesp
 • Coordinator Management – Stichting Welzijn Watergraafsmeer (
  • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie op het terrein van algemeen beleid, financien, personeel, organisatie en PR; leidinggeven aan de medewerkers van het bureau; zorgdragen voor professionalisering van de dienstverlening van de SWW; zorgen voor optimale communicatie tussen bureau en de sectoren (intern) en de clienten van de stichting; verantwoordelijk voor subsidie-aanvraag voor opzet van een opvoedingssteunpunt (fondsenwerving); ondersteunen van bestuur en directie; deelname management team; onderhouden externe contacten; opstellen van werkplannen en begroting; verantwoordelijk voor systeembeheer en computernetwerk.
 •  Directeur – Nederlandse Beroepsvereniging van Film en Televisiemakers NBF (
  • Eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van de NBF, een belangenorganisatie voor film- en televisiemakers; het personeelsbeleid; automatisering (gegevensverwerking, debiteuren/crediteurenbeheer, contributie) en systeembeheer, het financiele beleid w.o. jaarverslagen, begroting en boekhouding; zorg voor de continuiteit van de organisatie en de kwaliteit van de individuele en collectieve belangenbehartiging ten behoeve van de clienten; zorgdragen voor informatievoorziening middels nieuwsbrieven, de informatie- en adressengids; instandhouden en waar mogelijk uitbreiden van voorzieningenpakket; het initiëren en organiseren van activiteiten zoals de maandelijkse forums en workshops en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; het adviseren van het bestuur en het bepalen van het NBF-beleid en het representeren en vertegenwoordigen van de NBF naar buiten toe; secretariaat voeren van het SFO.
 • Accountmanager Internationale Film Financiering – Pierson, Heldring & Pierson NV (
  • Verantwoordelijk voor het opzetten, verwerven, begeleiden, financieren en evalueren van speelfilmprojecten in binnen- en buitenland. Daarnaast beheer van internationale speelfilmportefeuille; het dagelijkse schriftelijke en mondelinge contact met cliënten, advocaten, producenten en partnerbanken; het beheer van het computerinformatie- systeem; juridische, financiële en administratieve werkzaamheden w.o. crediteuren- en debiteurenbeheer, juridische contracten, betalingsverkeer, clientenadvisering, opstellen beleidsplannen, rapportages, kredietvoorstellen.
 • (Ortho)Pedagogisch Medewerker – Psychologisch Pedagogisch Instituut PPI A’dam (
  • In interdisciplinair teamverband via scholings- en werkgewenningsprojecten werken aan het ontwikkelen en leren verwezenlijken van een realistisch toekomstperspectief dat mogelijkheden biedt tot zelfstandig functioneren in de maatschappij van moeilijk opvoedbare jongeren van 12 tot 20 jaar die als gevolg van school- en leerproblemen en/of psychosociale gedragsmoeilijkheden in de huidige systemen zijn uitgevallen.

Education

University of Amsterdam

Drs./Msc., Medical Pedagogy/Science of Education

University of Amsterdam

Kandidaats, Pedagogiek

 

Bernardinus College Heerlen

VWO, Atheneum

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.